loading-img
兑换订单

积分商城——》兑换订单

1、订单列表

1)订单列表中显示考生用积分兑换商品的订单记录,可查看订单的具体信息;                                                                                      (此图为:订单列表详情)


2)对订单进行“发货”操作,单击“确定”完成发货;                                                                                                (此图为:发货操作)